Ribbon Slider Round Grey Resin/Rhinestone 17mm x 20 pieces

Regular price €1.75

Ribbon Slider Round Grey Resin/Rhinestone 17mm x 20 pieces